Szerződési feltételek

A www.geoffanderson.hu internetes oldalon a jelen szerződés szerinti Eladó első osztályú minőségű termékek eladását valósítja meg.

 

Ezen általános szerződési feltételek tartalmazzák azokat a feltételeket, amelyeket a webáruházba való vásárlással kapcsolatosan az 1. pontban részletezett Felek elfogadnak.

 

1. A szerződést kötő felek

 

1.1 A szerződést kötő felek az alábbiak:

 

Eladó

 

Cégnév: Competitor Kft.

Cím: 2040 Budaörs, Gervay Mihály u 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-733588

Adószám: 13405807-2-13

Bankszámlaszám: 11715007-20441461

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Telefonszám: 06-23-332-091

Faxszám: 06-23-232-496

Weboldal: www.geoffanderson.hu

E-mail: geoffandersonhungary@gmail.com

 

Vevő az oldal jelen szerződés szerinti felhasználója. Eladó és Vevő megnevezése együtt, röviden: Felek.

 

2. A szerződés tárgya

 

2.1 Felek a jelen szerződésben és a webáruházban meghatározott módon és feltételekkel egymással adásvételi szerződést kötnek, amelynek alapján az Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni, és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, míg Vevő köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni. Az adásvétel tárgyának lényeges tulajdonságait az Eladó által működtetett honlap tartalmazza, ahol a termékek mérete, márkája és ára mellett a termék leírása és színes fotója is megtalálható.

 

3. A szerződés létrejötte

 

3.1 A Felek közötti jogviszony a regisztrációs űrlap kitöltésével, az űrlap kezelési felületén a szerződés létrejöttét eredményező kezelőfelületre kattintva jön létre. Regisztráció nélkül a webáruházban vásárolni nem lehetséges, a regisztráció azonban nem kötelezi a Vevőt vásárlásra, és önmagában nem eredményez vásárlás.

 

3.2 Az Eladó vállalja, hogy minden egyes megrendelésről a jelen szerződés szerint visszaigazolást küld Vevőnek, amelyben tájékoztatja arról is, ha valamely termék már nem található meg a webáruház készletében. A termék adásvételére vonatkozó jogviszony a megrendelés visszaigazolásával jön létre Felek között.

 

4. Felek jogai és kötelezettségei a regisztrációval és megrendeléssel kapcsolatosan.

 

4.1 A Felek közötti jogviszony fennállása alatt -ideértve a regisztráció folyamatát is- a felhasználó köteles a saját személyes adatait, és a megrendelés egyéb adatait hibátlanul, és az Eladó által megjelölt részletességgel és pontossággal megadni.

 

Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő pontatlan, vagy valótlantartalmú adatot közölt, illetve valamely adatot nem adott meg, jogosult a Vevő hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni.

 

Felek megállapodnak, hogy az adatok pontatlan, vagy valótlan, vagy hiányos megadásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladó kizárja. 4.2 Vevő kötelezi magát, hogy a regisztráció és a megrendelés során meghatalmazottat nem vesz igénybe, azaz a Vevő személye megegyezik a regisztrációs űrlapban feltüntetett személlyel.

 

Felek megállapodnak, hogy ezen rendelkezés be nem tartásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladó kizárja.

 

4.3 Az Eladó jogosult a regisztráció során megadott adatokat telefonon, vagy személyesen egyeztetni. Amennyiben Eladó az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére,vagy a termék átvételére, az Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani. Amennyiben a megrendelés már visszaigazolásra került, Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

 

Utóbbi esetben Eladó a Vevő által korábban már megfizetett vételárat köteles 5 (öt) munkanapon belül visszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy az ilyen visszatérítés esetén Vevő kártérítés, késedelmi kamat, vagy költségei (pl. bankköltség) megfizetését Eladótól nem követelheti, figyelemmel arra is, hogy a megrendelés teljesítésének visszautasítására, vagy a szerződéstől való elállásra saját magatartása következményeként került sor.

 

4.4 A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 8 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Vevő köteles az árut eredeti állapotában az Eladónak visszaszolgáltatni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei (pl. bankköltség) megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy a visszaszolgáltatást saját maga kérte. Az elállás folyamata a 8-as pontban van részletezve.

 

5. Szállítási feltételek és költségek

 

5.1 Házhozszállítás

5.1.1 A termékek kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi. Eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül a terméket a GLS futárszolgálatának kiszállításra átadja. A GLS Hungária futárszolgálata az árú felvételét követően az első kézbesítést 1 (egy) munkanapon belül vállalja.

 

5.1.2 A megrendelt termékek kiszállítását az Eladó a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szolgáltatását igénybe véve végzi. Minden küldemény a szállítás alatt esetlegesen bekövetkezendő bármilyen káresemény ellen biztosítva van, a biztosítás költsége a megrendelt termék szállítási költségének részét képezi.

 

5.1.3 Abban az esetben, ha a küldemény kézbesítése első alkalommal nem jár sikerrel, a GLS írásbeli értesítő formájában tájékoztatja a címzettet erről a tényről. Ezt követően a GLS a következő munkanapon ismét megkísérli a kézbesítést. Ha ez is sikertelen a Vevőnek még lehetősége nyílik arra, hogy a második írásbeli értesítő elhelyezése utáni hét munkanapon belül a GLS-vel telefonon megbeszéljen egy harmadik időpontot, amikor átveheti a küldeményt. Ha ez az időszak letelik a küldemény visszaszállításra kerül az eladóhoz.

 

5.1.4 A szállítás díja 2990 Ft csomagonként.

 

5.1.5 Pénzvisszatérítés Vevőnek a visszatérítésre rendelkezésre álló határidő kezdetéig tett ellentétes rendelkezése hiányában arra a számlára történik, amelyről a fizetés érkezett. Vevő haladéktalanul köteles Eladónak bejelenteni, ha a bankszámlája száma megváltozott. Felek megállapodnak, hogy Eladó nem tartozik felelősséggel a bejelentés késedelméből, vagy elmaradásából keletkező semmilyen kártérítés, vagy költség iránt, figyelemmel arra, hogy erre a Vevő magatartása következményeként került sor.

 

5.1.8 A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költséget is.

 

5.2 Helyszíni átvétel

 

5.2.1 Budaörsön előzetes egyeztetés után a 2040 Gervay Mihály u. 2 címen lehetséges az átvétel.

 

5.2.2 A helyszíni átvételnek nincs plusz költsége.

 

6. Fizetési feltételek

 

6.1 A termék vételárárnak és a szállítási díjnak a megfizetése utánvéttel, előzetes banki átutalással, illetve helyszíni átvétel esetén készpénzzel a helyszínen lehetséges.

 

6.2 Az utánvéttel való fizetés a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik, a GLS Hungária Kft. mindenkori üzletszabályzata szerint.

 

6.3 Előzetes banki átutalás esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását követően, amely tartalmazza a szállítási díjat is, az Eladó OTP Bank Zrt-nél vezetett 11715007-20441461 számú számlájára utalja át a vételárat. Eladó mindaddig nem köteles a szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nem érkezett.

 

7. Hibás teljesítés

 

7.1 Eladó kötelezettséget vállal, hogy kizárólag eredeti, ellenőrzött forgalmazótól származó, márkanévvel ellátott, szállítás előtt külön ellenörzött, hibátlan minőségű terméket értékesít.

 

7.2 Ha a megrendelt termék mégis hibás, vagy a szállítás során megsérült, vagy a rendeltetés szerinti használat során még a szavatossági idő lejárta előtt meghibásodik úgy a Vevő ezt telefonon vagy e-mailen (geoffandersonhungary@gmail.com) jelzi az Eladó felé. Az Eladó 3 munkanapon belül a Vevő által kért helyen és időben a GLS Hungária Kft. futárjával a hibás árut felveteti és elszállíttatja. Az árú visszaérkezését követően az Eladó a terméket megvizsgálja és amennyiben a reklamáció jogos, úgy az alábbiak szerint járunk el. A jogosan visszaküldött termék a probléma jellegét illetően alapvetően két féle lehet:

 

7.2.1. Javítható hiba Ebben az esetben a terméket az Eladó szakműhelyében megjavíttatja, és a visszaérkezést követő 15 munkanapon belül saját költségén azt a Vevőnek újra kiszállítja.

 

7.2.2. Nem javítható hiba

 

Ebben az esetben a Vevő döntése alapján az Eladó a hibás árut kicseréli (amennyibe erre az Eladónak lehetősége van), vagy a Vevőnek a vételárat visszafizeti.

 

Abban az esetben, ha a reklamáció az Eladó szerint nem jogos illetve ha szándékos rongálás gyanúja merül föl, a kérdéses termék - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - független laboratóriumi vizsgálatra kerül, ahol szakvéleményt készítenek róla. A további ügyintézést a szakvélemény megállapításai határozzák meg.

 

8. Elállás joga

 

A csomagküldő internetes vállalatokra vonatkozó jogszabály értelmében a Vevőnek joga van az áru átvételét követő 14 naptári napon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállni. A Vevőnek a jogszabály szerint az elállási szándék jelzésétől 14 naptári napon belül vissza kell szolgáltatnia a terméket az Eladónak. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az elállást, ill. az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Vevő pedig köteles az árut nem használt, eredeti állapotában, eredeti csomagolásában és a kapott számlával együtt az Eladónak visszaszolgáltatni és viselni az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. A geoffanderson.hu használt terméket nem vesz vissza.

 

Abban az esetben, hogy ha a Vevő az árú átvételét követően eláll a vásárlási szándékától azt az Eladónak írott formában (e-mail: geoffandersonhungary@gmail.com) a rendelésszámra hivatkozva jeleznie kell. Ekkor a Vevő dönthet, úgy, hogy a vételár visszatérítése helyett a vételárat valamely más az áruházban szereplő termékre levásárolja. Ebben az esetben a Vevő által újonnan választott termék kiszállítási költségét az Eladó átvállalja.

 

9. A szerződés hatálya és megszűnése

 

9.1 Jelen szerződés határozatlan időre jött létre.

 

9.2 A Felek bármelyike jelen szerződést azonnali hatállyal bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben Vevő már újabb rendelést nem tehet, azonban a már megrendelt áruk kiszállítása, értékesítése a jelen szerződés szerint történik.

 

9.3 A szerződés

 

9.2 pontjában foglalt rendelkezések a szerződés megszűnésétől függetlenül hatályban maradnak.

 

10. Garancia

 

10.1 Jelen szerződés határozatlan időre jött létre. A www.geoffanderson.hu webáruház az általa forgalmazott valamennyi termékre 6 hónap szavatosságot vállal.

 

11. Adatvédelem

 

11.1 Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat a regisztráció időtartama alatt, a vásárlás lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlap látogatása során Eladó rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét is, amelyhez a Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

 

11.2 Vevő hozzájárul, hogy ezen adatokat a regisztráció ideje alatt, illetve az említett adatokat személyes azonosító jellegüktől megfosztva a regisztrációt követően is statisztikai céllal Eladó kezelje, vagy feldogozza.

 

11.3 Az azonosításra alkalmas személyes és egyéb adatok törlése a webáruház honlapján a jelen szerződés hatályosságától függetlenül közvetlenül kérhető.

 

11.4 A regisztráció során Vevőnek lehetősége van e-mail hírlevelet kérni. Az Eladó hetente hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a Vevőket, akik a hírlevél küldését kérték.

 

11.5 Vevőnek lehetősége van arra, hogy bármely általa kiválasztott termékről - saját nevében és e-mail címével értesítést küldjön harmadik személynek. A rendszer az így értesített harmadik személy adatait és a levelet nem rögzíti.

 

11.6 Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Competitor Kft.

2040 Budaörs, Gervay Mihály u. 2.

Tel.: 06-23-332-091

Fax: 06-23-232-496

E-mail: geoffandersonhungary@gmail.com

 

Nyitvatartás: H-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-13:00, Szo-V: zárva

 

12. Egyéb rendelkezések

 

12.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéses feltételeket megtárgyaltnak tekintik, és ezt Vevő a regisztrációs folyamat elvégzésével kifejezetten elismeri.

 

12.2 Felek megállapítják hogy a regisztráció során Vevőnek módja volt a jelen szerződéses feltételeket megismerni, és a regisztrációs folyamat befejezettségével Vevő ezeket a feltételeket kifejezetten elfogadta.

 

12.3 Felek a jelen általános szerződési feltételekbe foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.

 

12.4 Felek törekedne a jelen szerződés teljesítése folyamán felmerülő vitás kérdések tárgyalásos úton való rendezésére. Abban az esetben, ha erre mégsem lenne mód, Felek a jelen általános szerződési feltételekből származó jogviták elbírálására, hatáskörtől függően, kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jogvita elbírálásakor a magyar jogszabályok alkalmazandóak.

 

Budapest, 2020/07/08